Gegevensbescherming

1.1 Voor het gebruik van de website shop-gral.com en de via deze website aangeboden diensten geldt de volgende privacyverklaring. Deze website wordt aangeboden door de Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Duitsland, e-mail: info@nullgral.de, als verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG).

1.2 Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, vooral met betrekking tot de eerbiediging van uw persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze informatie. Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser

2.1 Zoals bij elke website verzamelt ook onze server automatisch en tijdelijk gegevens in serverlogbestanden, die door de browser worden doorgestuurd, tenzij u dit uitgeschakeld hebt. Wanneer u onze website wilt bezoeken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch vereist zijn, om u onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt f) AVG):

  • IP-adres van de gebruikte computer,

  • door de client opgevraagd bestand,

  • http-antwoordcode,

  • internetpagina vanwaar u ons bezoekt (referrer URL),

  • tijdstip van de serveraanvraag,

  • browsertype en -versie,

  • gebruikt besturingssysteem van de bezoekende computer.

Er vindt geen persoonlijke analyse van de serverlogbestanden plaats. Op geen enkel moment kunnen deze gegevens door de aanbieder in verband worden gebracht met bepaalde personen. Deze gegevens worden niet aan andere gegevensbronnen gekoppeld, tenzij u hiermee instemt, bijv. door u op de nieuwsbrief te abonneren (zie hierover punt 3.2).

2.2 Wij gebruiken de zelfgehoste analysetool Matomo, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. De rechtsgrond voor het gebruik van Matomo is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Voor deze analyse worden cookies (meer hierover in punt 5) op uw computer geplaatst. De zo verzamelde informatie wordt door de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend op zijn server in Duitsland opgeslagen. De analyse kunt u stoppen door de geplaatste cookies te verwijderen en de opslag van nieuwe cookies te verhinderen. Wij wijzen u erop dat u, indien u de opslag van cookies verhindert, mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. De opslag van cookies kunt u verhinderen via de instellingen van uw browser. Het gebruik van Matomo kunt u verhinderen door het volgende vinkje te verwijderen en zo de opt-out plug-in te activeren:

Deze website gebruikt Matomo met de toevoeging ‘AnonymizeIP’. Hierdoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt, zodat een directe koppeling naar personen kan worden uitgesloten. Het binnen het kader van Matomo door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere door ons verzamelde gegevens in verbinding gebracht.

2.3 Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en u een comfortabel gebruik van de kaartfunctie mogelijk maken. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG.

Door uw bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Hierbij worden ook de onder punt 2.1 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt, via dewelke u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Indien u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Indien u deze koppeling aan uw profiel bij Google niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) verricht voor het weergeven van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen; om van dit recht gebruik te maken, dient u zich tot Google te richten.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door de aanbieder van de plug-in vindt u in de privacyverklaring van de betreffende aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

3. Verzameling en verwerking van vrijwillig meegedeelde gegevens

3.1 Algemeen contactopname

Voor zover u ons persoonsgegevens per e-mail, via onze website of op een andere manier meedeelt (achternaam, voornaam, e-mailadres, adres), is dit in het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de contractuele relatie, voor het bewerken van uw aanvragen of bestellingen, voor eigen markt- of opinieonderzoek en voor eigen reclame per post en e-mail. Een ander gebruik en met name een doorgifte van de gegevens aan derden voor reclame, markt- of opinieonderzoek vindt niet plaats. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt b) AVG of artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

3.2 Nieuwsbrief

Indien u zich wenst te abonneren op onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig en hebt u de mogelijkheid vrijwillig uw naam mee te delen. Samen met uw e-mailadres worden ook de door uw browser automatisch doorgestuurde gegevens (besturingssysteem, browsertype en -versie, referrer URL en uw IP-adres) verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de communicatie met u in het kader van de door ons aangeboden nieuwsbrief. Door u op de nieuwsbrief te abonneren, gaat u ermee akkoord dat wij de voornoemde gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief opslaan.

Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenoemde dubbele opt-in. Dat wil zeggen dat wij na uw inschrijving een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin wij u verzoeken te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Indien u uw inschrijving niet binnen 14 dagen bevestigt, worden uw gegevens weer gewist. Daarnaast slaan wij telkens ook de door u gebruikte IP-adressen en de tijdstippen van uw aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze werkwijze is uw inschrijving te kunnen bewijzen en een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ontdekken. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst weer intrekken. Deze herroeping kunt u uitvoeren door de nieuwsbriefinstellingen op onze nieuwsbriefpagina te veranderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1 Indien u ons persoonsgegevens hebt meegedeeld, worden deze in beginsel niet aan derden doorgegeven. Een doorgifte vindt alleen plaats

– in het kader van een door u gegeven toestemming (vgl. punt 3.2); bij het verzamelen van de gegevens worden u de ontvangers of categorieën van ontvangers meegedeeld;

– in het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten, aan gemachtigde onderaannemers, die alleen de voor het uitvoeren van hun opdracht vereiste gegevens ontvangen en deze alleen voor de desbetreffende doeleinden gebruiken;

– in het kader van de verwerking overeenkomstig artikel 28 AVG, aan externe dienstverleners; zij werden door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn aan onze instructies en de bepalingen van de AVG gebonden en worden regelmatig gecontroleerd;

– in het kader van de vervulling van wettelijke verplichtingen, aan instanties die recht hebben op inzage.

4.2 Op deze website wordt gebruikgemaakt van social plugins. Social plugins zijn webtoepassingen die deze website met geselecteerde sociale netwerken verbinden. De social plugins zijn echter niet direct geïntegreerd, maar moeten eerst door een afzonderlijke klik worden geactiveerd. Pas na deze activering wordt een verbinding met het sociale netwerk tot stand gebracht, ongeacht of u de social plugins aanklikt of niet. Door deze verbinding kunnen uw IP-adres en gebruikersgegevens van het betreffende sociale netwerk naar dit netwerk worden doorgestuurd. Details over de gebruikte social plugins vindt u onder punt 6.

5. Cookies

5.1 De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk lokaal worden opgeslagen door uw browser. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werkwijze hieronder worden beschreven, worden op deze website gebruikt:

– transient cookies (zie 5.2),

– persistent cookies (zie 5.3).

5.2 Transient cookies worden automatisch verwijderd, wanneer u de browser afsluit. Hiertoe behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij dezelfde sessie kunnen worden ingedeeld. Op die manier kan uw computer worden herkend, wanneer u naar onze website terugkeert. De sessiecookies worden verwijderd, wanneer u zich afmeldt of uw browser afsluit.

5.3 Persistent cookies worden automatisch verwijderd na een welbepaalde duur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies ook altijd verwijderen via de veiligheidsinstellingen van uw browser.

5.4 U kunt uw browserinstellingen overeenkomstig uw wensen configureren en bijv. de acceptatie van third-party cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

6. Sociale netwerken

6.1 Op onze website vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr en WordPress.com. Hierbij gaat het slechts om links, niet om social plugins. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats.

6.1 YouTube

Voor het weergeven van onze video’s gebruiken wij de videoservice van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (‘YouTube’). De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Indien YouTube-video’s direct in onze website geïntegreerd zijn, wordt de inhoud van de ingebedde video door YouTube direct naar uw browser doorgestuurd. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens door uw browser naar YouTube doorgestuurd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u de video al dan niet aanklikt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube op deze manier verzamelt. Volgens de huidige stand van onze kennis gaat het om de volgende gegevens, met name voor de weergave van ingebedde YouTube-video’s:

  1. de bezochte pagina van onze website die de video bevat,

  2. de algemeen door uw browser doorgestuurde gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijd),

  3. bij geregistreerde en aangemelde YouTube- resp. Google-gebruikers, hun Google-gebruikers-ID.

Ingebedde YouTube-video’s kunnen eveneens door add-ons in uw browser worden uitgeschakeld, zodat geen gegevens door YouTube worden verzameld. Indien u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Indien u deze koppeling aan uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse wordt met name (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) verricht voor het weergeven van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen; om van dit recht gebruik te maken, dient u zich tot YouTube te richten.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de privacyverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Opslagduur

Uw gegevens worden slechts gebruikt zolang dit vereist is voor de bestaande klantrelatie, tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere verwerking. In dit geval verwerken wij uw gegevens tot u uw toestemming intrekt of tot u bezwaar maakt tegen onze gerechtvaardigde belangen. Ongeacht hiervan zijn wij op grond van handels- en fiscaalrechtelijke voorschriften verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens op te slaan voor de duur van tien jaar.

8. Uw rechten

8.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

– recht van inzage,

– recht op rectificatie of wissing,

– recht op beperking van de verwerking,

– recht van bezwaar tegen de verwerking,

– recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, of naar het e-mailadres info@nullgral.de.

8.2 U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.